Projekty

Od samego początku swego istnienia Białoruska Wspólnota Wrocławia pomaga Białorusinom znajdującym się w przymusowej migracji w utrzymaniu kontaktu ze wszystkim, co łączy nas z Białorusią. Wielu naszych przyjaciół otrzymało wsparcie, a następnie zorganizowało i zrealizowało własne inicjatywy i projekty. Przez 3 lata Wrocławianie mieli okazję obserwować i brać udział w programach edukacyjnych i kulturalnych, zawodach sportowych czy akcjach politycznych.

Nasza organizacja niezmiennie inspiruje i wspiera Białorusinów z Dolnego Śląska w ich wysiłkach na rzecz rozwijania kontaktów i wzmacniania współpracy z lokalną społecznością białoruską i polską. Pielęgnując i upowszechniając tradycje ludowe, Białoruska Wspólnota Wrocławia przyczynia się do kształtowania i rozwoju świadomości narodowej Białorusinów.

Obecnie aktywne są następujące projekty:
– działania solidarnościowe;
– organizacja koncertów białoruskich muzyków;
– pieśni białoruskie;
– białoruska szkoła dla dzieci;
– listy solidarnościowe;
– klub konwersacyjny języka polskiego;
– środki masowego przekazu Wspólnoty;
– twórcze spotkania z białoruskimi pisarzami, artystami, politykami;
– cykl spotkań młodzieży;
– schronisko dla więźniów politycznych i ich rodzin.