Wsparcie społeczności przez pit

pit supolka Bialoruski Związek Solidarności

Jesteśmy organizacją pozarządową, która została założona przez Białorusinów Wrocławia i zarejestrowana w KRS 21.03.2021.
Jednym z głównych celów naszej organizacji jest działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej migrantów z Białorusi na terenie Dolnego Śląska.
Chcielibyśmy się zwrócić z prośbą o rozpowszechnienie informacji o możliwości wsparcia naszej organizacji Stowarzyszenie Białoruski Związek Solidarności poprzez przekazywanie 1,5 % od podatku w ramach rozliczenia rocznej deklaracji PIT.

Jeszcze nie jesteśmy zarejestrowani jako Organizacja Pożytku Publicznego dlatego korzystamy z możliwości współpracy z organizacją FaniMani, instrukcja do dokonania wsparcia przez deklarację PIT znajduje się poniżej:
1️⃣ W serwisie podatki.gov.pl wybierz Twój e-PIT;
2️⃣ Wprowadź swoje dane do weryfikacji: najlepiej Profil zaufany lub bankowość internetowa;
3️⃣ Na głównym ekranie znajdź informacje o OPP (Organizacja Pożytku Publicznego) punkt 147 deklaracji;

4️⃣ Wprowadź numer KRS 0000507234 (nasz partner FUNDACJA FANIMANI);
5️⃣ Wprowadź numer naszego celu szczegółowego 82016 – bardzo ważne!


6️⃣ Naciśnij potwierdzenie.

Jednocześnie zachęcamy do wsparcia naszej działalności poprzez przekazywanie środków na cele statutowe – podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy dokonają darowizny na cele pożytku publicznego uzyskają korzyść w postaci możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania w wysokości do 10% dochodu podatnika.

Obecnie przez Stowarzyszenie realizowane są następujące projekty oraz inicjatywy dla migrantów:
– konsultacje dla migrantów w języku białoruskim oraz rosyjskim
– cotygodniowe spotkania integracyjne w języku polskim
– spotkania z psychologiem dla dorosłych

W ciągu najbliższego miesiąca zamierzamy podjąć kolejne działania w celu pomocy uchodźcom:
– spotkania z psychologiem dla dzieci
– kursy języka polskiego od podstaw
– schronisko dla uchodźców
– pomoc żywnościową dla rodzin w trudnej sytuacji w Ukrainie

Jednym z priorytetowych naszych działań jest również pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z legalizacją pobytu. Mamy bezpośredni kontakt z Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu i staramy się pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z otrzymaniem Dokumentu Podróży oraz przekroczenia terminów rozpatrzenia wniosków o kartę pobytu.

Z naszą aktywnością oraz realizowanymi wydarzeniami można się zapoznać na naszych mediach społecznościowych:
Instagram: www.instagram.com/supolka_bel_wro
Facebook: www.facebook.com/bzswroclaw
Telegram: https://t.me/belarusy_wroclawa